Регламент

Условия за участие:

  1. Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.
  2. Участникът трябва да е създал или реализирал медийната стратегия на съответната кампания и рекламна форма в посочените медийни канали.
  3. Във Фестивала могат да участват рекламни форми, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника.
  4. В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или медийни кампании, които:
  • са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
  • са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2019 и 30.04.2021 г.;
  • са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2019 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 25.06.2021 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд;
  • не са участвали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.

Заявки за участие се приемат в срок до 25.06.2021 г. през система за подаване на заявки на сайта www.fara.bg. Презентационните материали към заявките се подават в офиса на Организатора на адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10.

Организатор на фестивала ФАРА е Българската асоциация на комуникационните агенции.


Категории:


А. МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
I. Стоки
II. Услуги
III. НПО / Благотворителност / Политическа кампания

B. КАНАЛИ – ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ
I. Използване на ТВ и друг тип екрани
II. Използване на аудио платформи
III. Използване на принт / външна реклама
IV. Използване на ambient
V. Използване на дигитални платформи и мобилни технологии
VI. Използване на социални платформи
VII. Използване на технологии

C. БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Заявки и декларации
Свали всички
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 септември 2021, гр. София Виж ПОВЕЧЕ