Дата и локация: 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас

Регламент

Ранен срок за подаване на заявки: 8 април 2024 г.
Краен срок за подаване на заявки: 18 април 2024 г.Условия за участие:


1. Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.

2. Участникът трябва да е създал и реализирал медийната стратегия на съответната
кампания и закупил рекламните форми в посочените медийни канали.

3. Във Фестивала могат да участват рекламни форми, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника.

4. В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или медийни кампании, които:
• са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
• са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2023 и 18.04.2024 г.;
• са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2023 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 18.04.2024 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд.

Заявки за участие се приемат в срок до 18.04.2024 г. през система за подаване на заявки на сайта www.fara.bg.

Презентационни материали към заявките на физически носител (разпечатки на презентационни бордове и на визуализации, и мостри) се подават на място в офиса на БАКА на следния адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10 в срок до 23.04.2024 г.

Категории:

А. МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
I. Стоки
II. Услуги
III. Положителна промяна - търговски марки
IV. НПО / Благотворителност / Политическа кампания

B. КАНАЛИ – ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ
I. Използване на ТВ и друг тип екрани
II. Използване на аудио платформи
III. Използване на принт / външна реклама
IV. Използване на ambient
V. Използване на дигитални платформи, мобилни технологии и социални платформи
VI. Използване на инфлуенсър маркетинг
VII. Използване на технологии

C. БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ