Регламент

Краен срок за подаване на заявки: 21 април 2022 г.
Удължен краен срок за подаване на заявки (10% увеличение на таксите за участие):
29 април 2022 г.


Условия за участие:


1. Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.
2. Участникът трябва да е създал или реализирал медийната стратегия на съответната кампания и рекламна форма в посочените медийни канали.
3. Във Фестивала могат да участват рекламни форми, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника.
4. В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или медийни кампании, които:
• са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
• са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2021 и 20.04.2022 г.;
• са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2021 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 21.04.2022 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд.

Заявки за участие се приемат в срок до 21.04.2022 г. през система за подаване на заявки на сайта www.fara.bg.
Презентационните материали към заявките се подават в офиса на Българската асоциация на комуникационните агенции, oрганизатор на фестивала, на адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10.

КАТЕГОРИИ

А. МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
I. Стоки
II. Услуги
III. НПО / Благотворителност / Политическа кампания

B. КАНАЛИ – ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ
I. Използване на ТВ и друг тип екрани
II. Използване на аудио платформи
III. Използване на принт / външна реклама
IV. Използване на ambient
V. Използване на дигитални платформи и мобилни технологии
VI. Използване на социални платформи
VII. Използване на технологии

C. БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 юни 2022, гр. Пловдив Виж ПОВЕЧЕ