Контакти
ФАРА 2021
ще се проведе в Софиям: + 359 888 061 880
Българска асоциация на
комуникационните агенции
София София 1504, ул. Сан Стефано 14,
вх. Б, ет. 3, ап. 10

т: 02 944 33 35
м: + 359 888 061 880
e: fara@baca.bg
FB: @FARABulgaria
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 септември 2021, гр. София Виж ПОВЕЧЕ