Регламент

 • Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.
 • В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които:
  • са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
  • са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2018 и 29.04.2019 г.;
  • са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2018 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 30.04.2019 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд;
  • не са участвали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.
 • В категория „Креативно използване на медиа“ е допустимо да се включат и рекламни форми, които са част от международни комуникационни кампании, но само при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника във Фестивала.
 • Заявки за участие се приемат в срок до 30.04.2019 г. през сайта www.fara.bg или на място в офиса на Организатора на адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10.
КАТЕГОРИЯ 01 FILM

01-1 ТВ реклама и кинореклама – Стоки
 
01-2 ТВ реклама и кинореклама - Услуги 

01-3 ТВ реклама и кинореклама - Социална, политическа, медийна 

01-4 Други филмови формати 

КАТЕГОРИЯ 02 AUDIO

02-1 Радио реклама 

02-2 Други аудио форми на реклама 

КАТЕГОРИЯ 03 PRINT

КАТЕГОРИЯ 04 DIGITAL

04-1 Уебсайтове и мобилни приложения 

04-2 Онлайн реклама 

04-3 Социални медии 

КАТЕГОРИЯ 05 CRAFT

05-1 Film Craft (Филмови похвати) 

05-2 Art Direction (Художествено оформление) 

05-3 Copy Craft (Рекламен текст) 

05-4 Digital Craft

КАТЕГОРИЯ 06 IDENTITY

06-1 Бранд идентичност 

06-2 Packaging Design (Дизайн на опаковки/етикети)

КАТЕГОРИЯ 07 BRAND ACTIVATION

07-1 Live 

07-2 Direct 

07-3 Ambient (Нестандартна външна и вътрешна реклама в свободен формат) 

КАТЕГОРИЯ 08 КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА

08-1 Креативно използване на съществуващи медийни формати 

08-2 Брандирано съдържание в медиите

КАТЕГОРИЯ 09 INNOVATION

КАТЕГОРИЯ 10 КАМПАНИЯ

10-1 Кампания – Стоки 

10-2 Кампания – Услуги 

10-3 Кампания – Социална, политическа, медийнаЖурито е разделено на две групи, състоящи се от седем члена. Заявките, участващи в конкурсната програма на ФАРА 2019, се оценяват в 2 кръга от журитo. Всяка група жури оценява заявките, подадени в категориите от съответния раздел на конкурса. Журито в пълния си състав от 14 члена оценява заявките в категории “Innovation” и „Кампания“.
Всяка реклама/кампания печели точки според полученото отличие. Наградата „Агенция на годината” се връчва на участника, събрал най-много точки от всички категории. Наградата „Рекламодател на годината” се връчва на рекламодателя, събрал най-много точки от всички категории.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6-8 юни 2019, Пловдив Виж ПОВЕЧЕ