Регламент

Важно!
Онлайн системата за заявки ще бъде отворена до 5 юли (удължен краен срок).

Условия за участие:


  1. Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.
  2. В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които:
  • са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
  • са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2019 и 30.04.2021 г.;
  • са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2019 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 25.06.2021 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд;
  • не са участвали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.
     3. В категория „Креативно използване на медиа“ е допустимо да се включат и рекламни форми, които са част от международни комуникационни кампании, но само при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника във Фестивала.
 
Заявки за участие се приемат в срок до 25.06.2021 г. през онлайн система за подаване на заявки на сайта www.fara.bg. Презентационните материали към заявките се подават в офиса на Организатора на адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10.

Организатор на фестивала ФАРА е Българската асоциация на комуникационните агенции.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 септември 2021, гр. София Виж ПОВЕЧЕ