Вход за агенции

Добре дошли в системата за подаване на заявки за участие във ФАРА 2022!

Тук можете да подадете онлайн вашите заявки за участие в конкурсните категории на Творческия фестивал и на Медийния фестивал.

Процесът на подаване на заявка преминава в пет (5) стъпки, предхождани от избор на фестивал - Творчески или Медиен:
1) Избор на категория;
2) Предоставяне на информация* за рекламната форма и екипа, работил по реализирането й;
3) Качване на материали** за представяне на рекламната форма/кампания на уебсайта на ФАРА 2022 - видео, аудио файлове и изображения;
4) Качване на материали** за представяне пред журито на Творческия или на Медийния фестивал - видео, аудио файлове, визии на цветни разпечатки, визии на презентационни табла/бордове, писмени изложения към заявките, както и визии на материалите към вашите заявки, които ще бъдат публикувани в специалното издание за Фестивала;
5) Декларация за съгласие с условията за ползване и правилата*** за участие във ФАРА 2022.

*Преди да подадете заявките си, внимателно проверете изписването на имената на фирмите (агенция и рекламодател) и имената на хората в екипа, работил по съответната рекламна форма. Те ще бъдат отпечатани така, както са вписани.

**Материалите зависят от категорията, в която подавате заявка. Всички материали трябва да отговарят на Техническите изисквания, с които молим да се запознаете предварително.

***Преди да кандидатствате за участие, е необходимо да се запознаете с Условията за участие и да декларирате, че ги приемате, както и че заявката Ви отговаря на правилата на ФАРА 2022. Участието се удостоверява от отговорно лице за агенцията, което може да бъде Управител, Изпълнителен директор, Акаунт директор, Творчески директор (за Творческия фестивал) или Медиа директор (за Медийния фестивал). Съдържанието на декларацията се визуализира в общ документ заедно със Сумарна таблица, в която се включени всички заявки, които сте подали за участие. Документът ще можете да изтеглите от системата след финализиране на всички заявки, с които участвате.

ВАЖНО! Материалите, предназначени за представяне пред журито на ФАРА 2022, като цветни разпечатки, презентационни бордове/табла, мостри, се изпращат или предават лично в офиса на организатора на Фестивала - Българската асоциация на комуникационните агенциите - на адрес:
гр. София, ул. Сан Стефано 14, вх. Б, ет. 3, ап. 10

За да получите достъп**** до системата, моля да се свържете с екипа на БАКА, като изпратите запитване на e-mail адрес:
fara@baca.bg

****Преди да стартирате процеса на подаване на заявки, е необходимо да попълните/актуализирате профила на агенцията, която представлявате (бутон Данни). Моля, посочете коректна информация за агенцията, лице за контакт, отговорно лице, данни за фактура.


Документ за заплащане на участието във ФАРА 2022 ще бъде издаден и изпратен до лицето за контакт след обработване на заявките на агенцията Ви.

Невалидно потребителско име и/или парола