Представители на Организационния комитет на ФАРА и на Работната група за Фестивала към Българската асоциация на комуникационните агенции в разговор пред Капитал, медиен партньор на ФАРА 2022.


ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 юни 2022, гр. Пловдив Виж ПОВЕЧЕ