ОЧАКВАМЕ ЗАЯВКИ ДО 5 ЮЛИ!

Българската асоциация на комуникационните агенции, организатор на ФАРА, добавя десет (10) дни към крайния срок за приемане на заявки за участие в изданието на Фестивала тази година.

Онлайн системата за заявки ще бъде отворена до 5 юли.

Агенциите ще могат се възползват от настоящите такси за участие в Творческия фестивал и в Медийния фестивал,  публикувани на сайта на Фестивала.

Агенциите-членове на БАКА могат да се възползват от преференциални цени за участие в конкурсната програма и в удължения срок.

За заявки, подадени до 5 юли, за които не са получени всички материали за представяне пред журито и за представяне на участието в специалното издание и на сайта, или за които са необходими корекции, ще се дължи такса с увеличение от 10% на таксата за участие в съответната категория.

ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 юни 2022, гр. Пловдив Виж ПОВЕЧЕ