Българската асоциация на комуникационните агенции отменя изданието на ФАРА през 2020 година. Извънредното положение, свързано с пандемията от коронавирус, постави рекламната индустрия в необичайни условия на работа. Неяснотата за развитието на ситуацията несъмнено се отразява на бизнеса, свързан с комуникации и реклама. Реакциите на рекламната индустрия на световно ниво и обратната връзка от членовете на БАКА дадоха сигнал, че в настоящата ситуация приоритет на комуникационния бранш е да насочи усилията си към справяне със сериозните предизвикателства, пред които е изправен, и да се адаптира към новата ситуация. 

Следващото издание на Фестивала ще се проведе през юни 2021 година. За да не бъде ощетена работата на агенциите, регламентът на ФАРА ще бъде отворен за участие на рекламни форми и кампании, организирани и реализирани след 1.01.2019 г.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ