Дата и локация: 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас
С цел постигане на още по-обективен, прозрачен и високо професионален стандарт на журиране, тази година е въведена нова система за избор на членове на журито на ФАРА която ще се прилага и в бъдеще.

Използван е моделът за формиране на жури, познат в почти всички международни рекламни фестивали - приоритет са професионалните качества на специалиста, а не постиженията на агенцията, в която работи.

За пръв път журито е разделено на три отделни подкомисии, като всека подкомисия е по-тясно профилирана и съставена от 7 участника: „Аудио-визуални форми и копирайтинг“, „Художествено оформление и дизайн“ и „Дигитални форми и креативно използване на медиа“.  За съответната подкомисия на журито се избира специалист, работещ приоритетно в същата сфера. Този подход ще зададе по-точни критерии за оценка от страна на журиращите и ще повиши тяхната прецизност.

Категориите „Дигитална кампания“ и „Интегрирана кампания“, които носят най-много точки в класирането, ще бъдат журирани от пълния състав на трите журита заедно. По този начин се дава необходимата тежест на най-комплексните категории в конкурса.

Увеличава се и броят на членовете на журито, като по този начин се дава възможност за участие в процедурата по журиране на по-голям брой агенции от различен мащаб и профил. Всяка агенция има право само на един представител в състава на трите журита.

Журито на ФАРА’18 ще бъде в следния състав:
„Аудиовизуални форми и копирайтинг“:
Васил Петраков, Творчески директор, guts&brainsDDB;
Георги Цеков, Творчески директор, Garlic Sofia;
Константин Трендафилов, Творчески директор, Publicis One Group;
Марин Костов – Мъро, Творчески директор, All Channels Group;
Мария Милушева, Творчески директор, Noble Graphics;
Мартин Димитров, Творчески директор, Nitram;
Тошка Иванова, Творчески директор, reforma

„Художествено оформление и дизайн“:
Андрей Андреев – Вини, Творчески директор, New Moment New Ideas Company;
Илиан Илиев, Творчески директор, Ogilvy Group Bulgaria;
Кирил Стоянов, Творчески директор, Graffiti BBDO;
Надежда Трифонова, Творчески директор, NRG Brands; Павлина Бонева, Творчески директор, The Smarts;
Петя Савова, Творчески директор, Saatchi & Saatchi Sofia;
Радостин Христов, Асоцииран творчески директор, MullenLowe Swing

„Дигитални форми и креативно използване на медиа“:
Александър Гагов, Заместник-управител, MediaS Com;
Боряна Несторова, Управляващ директор, Media Direction OMD;
Ивелина Гичева - Николова, Творчески директор, Tribal Worldwide София;
Момчил Захариев, Творчески директор,  NEXT-DC;
Петър Вълчев, Творчески директор, Knoway;
Радослав Неделчев, Главен оперативен директор, Dentsu Aegis Network;
Цанка Крушева, Творчески директор, McCann Erickson Sofia

Категориите „Дигитална кампания“ и „Интегрирана кампания“, които носят най-много точки в класирането, ще бъдат журирани от пълния състав на трите журита заедно.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ