Дата и локация: 8 – 10 юни 2023, Международен конгресен център Бургас

Лектори

Мария Тойчева и Сирма Пенкова
Мария Тойчева има дългогодишна и богата практика в областта на традиционния и дигитален маркетинг. Тя е доказан стратег, със задълбочени познания и управленски опит в телекомуникационната индустрия в България и чужбина.
Основната експертиза на Мария е в областтите на стратегическото планиране и развитие, създаването и развитието на нови продукти и услуги, повишаването на удовлетвореността и лоялността на клиентите, поведенческата икономика и маркетингът през съдържание.
Мария е Strategy Leader на Студиото за маркетинг през съдържание на Икономедиа, STORiO.

Сирма Пенкова е журналист в бизнес медиата “Капитал”. През последните пет години отразява комуникационния и медийния сектор в България. Редактор е на годишното маркетинг издание на “КМаркетинг Factbook”.

Тема: Пътеводител на метавселенския рекламист
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 10 юни 2023, Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ