Лектори

Charlotte Bufler & Hans-Peter Albrecht (HP) Charlotte Bufler & Hans-Peter Albrecht (HP)
The Wunderwaffe, Munich

Hans-Peter Albrecht или HP, както сам представя себе си, е рекламно Pro и меко казано ярка фигура в творческите среди на Западна Европа. Член на борда на директорите на германския Art Directors Club и на Европейския клуб на Арт директорите. Заедно с Charlotte Bufler основават агенция TheWunderwaffe преди една година. Агенцията работи по комерсиални комуникационни проекти в областта на изкуството и дизайна.
Charlotte Bufler е обещаващ и талантлив млад визуален артист, обиколил не малка част от корпоративния рекламен свят - Goodby, Silverstein & Partners San Francisco, AlmapBBDO Sao Paulo, Serviceplan Beijing. Charlotte е двигателят на Lürzer’s Archive FEMALE DRIVE и активен лектор на творчески фестивали.

Лекция: Life! Love! Lust! The impact of urban design to the life of Ally & Angie Average
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6-8 юни 2019, Пловдив Виж ПОВЕЧЕ