Жури

Елица Иванова ТВОРЧЕСКИ КОНКУРС / GRAND JURY / РЕКЛАМОДАТЕЛИ Мениджър Маркетинг България, Загорка АД, част от Heineken
Елица Иванова има над осемнадесет годишен опит в областта на маркетинга и комуникациите.
В момента, тя ръководи маркетинг екипа на Загорка АД в България. Тя отговаря за разработването на стратегията за порфолиото от марки в България, прилагането на глобалните бранд стратегии по релевантен за българския пазар начин, развитието на локални марки, планове и инициативи за достигане до потребителите. Работата ѝ включва лансирането на нови марки и продукти: от прозренията за потребителите с техните нужди и нагласи до разработването на реални продукти и тяхната комуникация.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ