Жури

Петър Кесерджиев ТВОРЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ / GRAND JURY / CRAFT Chief Creative Director, Saatchi&Saatchi Sofia
Повече от 15 години търси добрите идеи и от време на време ги открива.
ПРОГРАМА на ФОРУМА 8 – 11 юни 2022, гр. Пловдив Виж ПОВЕЧЕ