ИДЕНТИЧНОСТ / Бранд идентичност
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ