BRAND ACTIVATION / Ambient & Guerrilla Marketing
ПРОГРАМА на ФОРУМА 6 - 8 юни 2024 г., Международен конгресен център Бургас Виж ПОВЕЧЕ