Участници

ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН


АУДИО-ВИЗУАЛНИ ФОРМИ И КОПИРАЙТИНГ


ДИГИТАЛНИ ФОРМИ И КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИЯ

КАМПАНИИ