Регламент

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА


 
  • Във Фестивала могат да участват само комуникационни агенции.

  • В конкурсната програма на Фестивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които:
  • са създадени в България и са реализирани в страната или чужбина;
  • са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2017 и 29.04.2018 г.;
  • са публикувани/излъчени/организирани преди 01.01.2017 г. и към момента на подаването на заявки за предишни издания на Фестивала са имали наложени от регулаторен орган санкции, които към 30.04.2018 г. са били окончателно отхвърлени от компетентния съд;
  • не са участвали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.
  • В категория „Креативно използване на медиа“ е допустимо да се включат и рекламни форми, които са част от международни комуникационни кампании, но само при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участника във Фестивала.
  • Заявки за участие се приемат в срок до 30.04.2018 г. през сайта www.fara.bg или на място в офиса на Организатора на адрес: ул. Сан Стефано 14Б, ет. 3, ап. 10.

КАТЕГОРИИРАЗДЕЛ: АУДИО-ВИЗУАЛНИ ФОРМИ И КОПИРАЙТИНГ


1.Филм

  1-1. ТВ реклама и кинореклама - СТОКИ

  1-2. ТВ реклама и кинореклама - УСЛУГИ

  1-3. ТВ реклама и кинореклама - СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА

  1-4. Други филмови форми

2. Радио

3. Събития

4. Рекламен текст


РАЗДЕЛ: ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН


5. Пeчатна реклама

  5-1. Пресреклама

  5-2. Външна реклама

  5-3. Вътрешна реклама

6. Корпоративна и бранд идентичност

7. Опаковки и етикети

8. Film Craft (Филмови похвати)

9. Art Direction (Художествено оформление)

10. One-to-one комуникация (Форми на директен маркетинг)

11. Ambient Media (Нестандартна външна и вътрешна реклама в свободен формат)

 

РАЗДЕЛ: ДИГИТАЛНИ ФОРМИ И КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА


12. Digital (Дигитални форми на комуникация)

  12-1. Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения

  12-2. Онлайн реклама

  12-3. Социални медии

13. Креативно използване на медиа

  13-1. Креативно използване на съществуващи медийни формати

  13-2. Креативно използване на дигитални и социални канали

  13-3. Брандирано съдържание в медиите

 

РАЗДЕЛ: КАМПАНИИ


14. Дигитална кампания

15. Интегрирана кампания

  15-1 Интегрирана кампания - СТОКИ

  15-2. Интегрирана кампания - УСЛУГИ

  15-3. Интегрирана кампания - СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА
ЖУРИКатегориите в раздели „Аудио-визуални форми и копирайтинг“, „Художествено оформление и дизайн“ и „Дигитални форми и креативно използване на медии“ се оценяват от подкомисии на журито в състав от 7 (седем) члена всяка, като един член на журито може да бъде член само на една подкомисия. Журито в пълния си състав от 21 члена оценява заявките в категориите „Дигитална кампания“ и „Интегрирана кампания“.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕВсяка реклама/кампания печели точки според полученото отличие. Наградата „Агенция на годината” се връчва на участника, събрал най-много точки от всички категории. Наградата „Рекламодател на годината” се връчва на рекламодателя, събрал най-много точки от всички категории.