от ФАРА'2017
Кой? Цви Бекерман е професор по антропология на образованието в School of Education, Melton Center, Hebrew University of Jerusalem и Mandel Leadership Institute в Йерусалим. Интересите му обхващат главно културната, етническата и националната идентичност, и ролята им в междукултурното общуване във формален и неформален учебен контекст. Усилено изследва начините, по които концепции като култура и идентичност се пресичат с проблемите на социалната справедливост, и с изграждането на гражданско и културно съзнание.

Какво? Идентичност и култура — oт ум към тяло и от когнитивно към социално

Who? Professor Zvi Bekerman teaches anthropology of education at the School of Education, Hebrew University of Jerusalem, and is a faculty member at the Mandel Leadership Institute in Jerusalem. His main interests are in the study of cultural, ethnic and national identity, and their role in intercultural encounters and in formal/informal learning contexts. He is particularly interested in how concepts such as culture and identity intersect with issues of intercultural and citizenship education.

What? Identity & Culture – Moving from mind to body and from the cognitive to the social