от ФАРА'2017
Кой? Бари Бранд e Chief Innovation Officer в българския офис на Saatchi & Saatchi. Печелил е множество награди за творческата работа, с която се занимава от 25 години. През последните дванадесет е част от мрежата на Saatchi в различни части на света, а от три е посветен на това да открива иновативни начини, по които индустрията да работи със своите клиенти. И на това да променя процесите и поведението така, че да намира решения отвъд рекламата и да трансформира даден бизнес, използвайки творческо мислене.

Kaкво? Български гайди и свраки. Или защо българската реклама може да промени света

Who? Barry Brand is the Chief Innovation Officer at Saatchi & Saatchi Bulgaria. He is an award winning creative with over 25 years experience. Spending the last 12 years in the Saatchi network in different parts of the world. Over the last 3 years he has dedicated his work to innovating the way the industry works with clients. Changing behaviour and process to find solutions that go beyond advertising and use creative thinking to transform a clients business.

What? Bulgarian Bagpipes & Magpies