от ФАРА'2017
Koй? Вим Вермюлен е директор стратегии и иновации в Dentsu Aegis Network, предприемач и лектор с богат опит в дигиталната трансформация и продуктовите иновации на белгийския и международен пазар. Ще се запознаем с гледната му точка върху изграждането на бранд в свят, в който технологиите имат централно присъствие, но вниманието на потребителя е все по-неуловимо.

Kaкво? Светът се управлява от нова операционна система (как да се възползваме от това)

Who? Wim Vermeulen is the Director of Strategy and Innovation of Dentsu Aegis Network, entrepreneur and lecturer with solid experience in Digital Transformation and Product Innovation in the Belgian and International market. We will get to know his perspective on building a brand in the increasingly technological world in which the consumer’s attention is more and more elusive.

What? The world is running on a new Operating System (and how you take advantage as a marketer)