от ФАРА'2017
Кой? Професор Богдан Драгански е консултант-невролог в Департамента по клинични невронауки на Университетската болница в Лозана, Швейцария, и директор на лабораторията за невроизобразяване LREN. Също така е и един от лидерите на мащабния и амбициозен Human Brain Project — начинание, чиято цел е да развие вдъхновени от мозъка изчислителни технологии и да създаде модели на мозъчни заболявания, oсноваващи се на невробиологията.

Какво? Манипулираният мозък — quo vadis, homine?

Who? Professor Bogdan Draganski is Consultant Neurologist at the Department of Clinical Neurosciences, University Hospital of Lausanne, Switzerland and Director of the neuroimaging laboratory LREN. Apart from that, he is one of the leaders in the massive and ambitious Human Brain Porject — an endevour whose goal is to develop brain-inspired computing technologies and neurobiology-based models of brain diseases.

What? The Manipulated Brain — Quo Vadis, Homine?