от ФАРА'2017
Кой? Основател на Mindscapes. Инструктор и лидер на проекти за творческо усъвършенстване в областта на рекламата, медиите, маркетинга и комуникациите. Също така е международен лектор с над 20 години опит в рекламната индустрия. Tук ще представи мисловните модели зад някои от най-креативните идеи и кампании по света, и ще ни запознае с похватите, чрез които и нашата работа да се нареди сред тях.

Какво? Декодиране на иновациите (Творчески мисловни инструменти за интегриране на иновации в комуникациите)

Who? Yonatan Dominitz is the founder of Mindscapes, and trainer and a leader of creativity enhancement projects in advertising, media, marketing and communications. He is also an international speaker and has over 20 years of experience in the advertising industry. Here he is going to present the thinking patterns behind the most creative ideas and campaigns worldwide and introduce us to the tools that can turn our work into one of them. 

What? Decoding innovation (Creative Thinking tools for integrating Innovation in communications)